Her er Bibbis gave til sin datter til konfirmasjonen. Et nitidig arbeide som tok dagesvis. Men resultatet ble en unik sølje, ingen har maken til.
Bibbi har for tiden et annet søljeprosjekt gående, dette skal vi vise frem så snart det er klart…….

Galleri